CR500/2/A

多光束安全光栅(接收器)

商品编号: 588502

结果列表:已找到 3 个产品
BT-SET-240BC
支架套装
商品编号: 560340
  • 设备紧固类型: 可夹紧
  • 设备侧固定件类型: 通孔安装
  • 安装设备材料: 金属
  • 适用于产品组: 安全光栅
商品编号: 560340
MLD500-T3L/A
多光束安全光栅(发射器)
商品编号: 66502201
  • 系列: MLD 500
  • 功能: 有效范围降低
  • 内装激光校准辅助装置:
  • 类型: 4, IEC/EN 61496
商品编号: 66502201