CR400/3/BH

多光束安全光栅(接收器)

商品编号: 588353

结果列表:已找到 5 个产品
BT-SET-240BC
支架套装
商品编号: 560340
  • 设备紧固类型: 可夹紧
  • 设备侧固定件类型: 通孔安装
  • 安装设备材料: 金属
  • 适用于产品组: 安全光栅
商品编号: 560340
KD S-M12-5A-P1-100
连接电缆
商品编号: 50133861
  • 连接: 接头, M12
  • 规格: 插座
  • 引脚数: 5 个
  • 电缆长度: 10,000 mm
商品编号: 50133861