BT-SET-240BCS-E

支架套装

商品编号: 540352

适用于产品组 安全光栅
适合 MLD 500,MLD 300 多光束安全光栅
设备侧固定件类型 通孔安装
设备紧固类型 可夹紧
安装设备类型 减震器
旋转,240
安装设备材料 塑料
金属
减震器
税率编号 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
3D-CAD 模型 - BT-SET-240BCS-E - zip