BT-MLC-S-C

安装设备

商品编号: 424440

适用于产品组 安全光幕
适合 MLC 520S安全光幕
设备侧固定件类型 螺旋式
设备紧固类型 可夹紧
安装设备类型 C-安装支架
安装设备材料 塑料
减震器
税率编号 39269097
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
3D-CAD 模型 - zip