BT-2SB05

支架套装

商品编号: 424432

包含 2 件 BT-SB05
适用于产品组 安全光幕
适合 ELC100安全光幕
安装设备设计 安装夹
设备侧固定件类型 通孔安装
设备紧固类型 可夹紧
在侧面 C 槽上
安装设备类型 转动
摆动范围 -8 ... 8 °
安装设备材料 金属
税率编号 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
3D-CAD 模型 - zip