BT-10NC60

滑块装置

商品编号: 425740

包含 10 件 BT-NC滑块
适用于产品组 安全光幕
安全光栅
开关型光幕
测量光幕
适合 MLC 500,MLC 300安全光幕
MLD 500,MLD 300 多光束安全光栅
光幕 CML700i
光幕 CSL 710
孔1, 直径 Ø 4.7 mm
孔2, 直径 M6
安装设备设计 滑块
设备侧固定件类型 安装螺纹
设备紧固类型 槽式安装
安装设备材料 金属
税率编号 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015