AC-TRSet2

测试棒

商品编号: 430430

后续产品

您好,很高兴为您服务。

我们很乐意帮助您快速轻松地找到适合您的替代方案。


请通过以下方式与我们联系:联系方式

包含 测试棒,直径14 mm
测试棒,直径19 mm
测试棒,直径24 mm
测试棒,直径29 mm
测试棒,直径33 mm
税率编号 39172900
ECLASS 5.1.4 27270990
ECLASS 8.0 27270990
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27270992
ECLASS 11.0 27270992
ECLASS 12.0 27270992
ECLASS 13.0 27270992
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015